Afspraken met zorgverzekeraars

Wij hebben contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Praktisch betekent dit dat wij de kosten van de fysio- en manueel therapie behandelingen rechtstreeks declareren bij je zorgverzekeraar (mits je hier natuurlijk voor verzekerd bent). Als je niet (meer) verzekerd bent, hanteren wij de tarieven zoals vermeld op de website.

Wordt mijn behandeling vergoed?
Fysiotherapie kan worden vergoed vanuit je basis- en/of je aanvullende zorgverzekering.

Basiszorgverzekering
Iedereen in Nederland heeft verplicht een basiszorgverzekering. De vergoeding van fysiotherapie vanuit deze basiszorgverzekering hangt af van je leeftijd en de vraag of je blessure voorkomt op de lijst met ‘chronische aandoeningen’. Deze lijst wordt jaarlijks door de overheid opgesteld.

De basiszorgverzekering vergoedt fysiotherapie aan kinderen tot 18 jaar. Daarnaast vergoedt de basiszorgverzekering fysiotherapie bij blessures die voorkomen op de lijst met ‘chronische aandoeningen’ vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen betaal je in dat geval zelf, of deze worden vergoed door je aanvullende zorgverzekering. 

Aanvullende zorgverzekering
Veel Nederlanders hebben naast een basiszorgverzekering ook een aanvullende zorgverzekering. Vergoeding van fysiotherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering loopt uiteen van 9 tot en met een onbeperkt aantal behandelingen.